Justinas Marcinkevičius

1930 03 10 – 2011 02 16


Nusijuoksi – nusijuoks gamta

Nusijuoksi – nusijuoks gamta.

Imsi verkti – ir gamta pravirks.

Panorėsi – net žvaigždė – ir ta

Trumpučiu eilėraščiu pavirs.


Bet pažvelgsi į save – tamsu.

Ir tik menkas šviesulys – tenai,

Kur nedrąsiai ištari: esu.

O daugiau ničnieko nežinai…

Reklama