“Avies medžioklė“

  • Galimas daiktas, kad mano prigimtis yra klajokliška, ir ji padeda pritapti bet kur; nežinau. Kažkas rašė, kad bastūno gyvenimą žmogui nulemia jo potraukis vienai iš trijų veiklos rūšių: pamokslavimui, menui arba psichoanalizei. Esą, neturėdamas polinkio kuriai nors iš šitų profesijų, ilgai nepaklajosi.
  • „Pasaulis…“ Iš karto prieš akis stoja minia dramblių ir vėžlių, kurie alsiai krioguodami laiko ant nugarų gigantišką Žemės diską. Be to, drambliai nežino, kam reikalingi vėžliai, vėžliai nesusigaudo, kokia nauda iš dramblių, ir nei vieni, nei kiti supratimo neturi, kam apskritai reikalingas pasaulis.
Reklama